בית-הכנסת במעון : גילויים חדשים

מעון נירים

מעון נירים

ציטוט

א.

יוגב

בית-הכנסת במעון : גילויים חדשים

ארץ ישראל

יט

תשמ"ז

215-208

כתב עת

יוגב, א. "בית-הכנסת במעון : גילויים חדשים" ארץ ישראל יט, תשמ"ז: 215-208.
מידע נוסף