בתי כנסת עתיקים בגולן- אומנות ואדריכלות

ג'רבה

גרבה

ציטוט

צ.א.

מעוז

בתי כנסת עתיקים בגולן- אמנות ואדריכלות

קצרין

תשנ"ה

62-59

ספר

מעוז, צ.א. בתי כנסת עתיקים בגולן- אמנות ואדריכלות. קצרין, תשנ"ה: 62-59.
מידע נוסף