בתי כנסת עתיקים בגולן-אומנות ואדריכלות

זומימרה

זומימרה

ציטוט

צ.א.

מעוז

בתי כנסת עתיקים בגולן- אמנות ואדריכלות

קצרין

תשע"ג

68-63

ספר

מעוז, צ.א. בתי כנסת עתיקים בגולן- אמנות ואדריכלות. קצרין, תשע"ג: 68-63.
מידע נוסף