בתי כנסת קדומים ברמת הגולן

יהודיה

יהודיה

ציטוט

ד.

מאיר

ע.

מאיר

בתי כנסת קדומים ברמת הגולן

ירושלים

תשע"ג

152

ספר

מאיר, ד. ומאיר, ע. בתי כנסת קדומים ברמת הגולן. ירושלים, תשע"ג: 152.
מידע נוסף