גוש-חלב

גוש חלב תחתון

גוש חלב תחתון

ציטוט

א.

מאיירס

גוש-חלב

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

יג

תש"ם

43-41

כתב עת

מאיירס, א. "גוש-חלב" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא יג, תש"ם: 43-41.
מידע נוסף