חורבת כור- דו”ח ראשוני 2010

כור

כור

ציטוט

י.

זנגנברג

ס.

מונגר

חורבת כור- דו"ח ראשוני 2010

חדשות ארכיאולוגיות

123

2011

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1746&mag_id=118

כתב עת

זנגנברג, י. ומונגר, ס. "חורבת כור- דו"ח ראשוני 2010" חדשות ארכיאולוגיות 123, 2011: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1746&mag_id=118.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1746&mag_id=118