חורבת כור-ד”וח ראשוני 2011

כור

כור

ציטוט

י.

זנגנברג

אחרים

חורבת כור-ד"וח ראשוני 2011

חדשות ארכיאולוגיות

125

2013

: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2230&mag_id=120

כתב עת

זנגנברג, י. ואחרים, "חורבת כור-ד"וח ראשוני 2011" חדשות ארכיאולוגיות 125, 2013: : http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2230&mag_id=120.
מידע נוסף

: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=2230&mag_id=120