חורבת כור -ד”וח ראשוני 2012–2013 (פרויקט אזורי כנרת)

כור

כור

ציטוט

י.

זנגנברג

אחרים

חורבת כור -ד"וח ראשוני 2012–2013 (פרויקט אזורי כנרת)

חדשות ארכיאולוגיות

128

2016

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24903&mag_id=124

כתב עת

זנגנברג, י. ואחרים, "חורבת כור -ד"וח ראשוני 2012–2013 (פרויקט אזורי כנרת)" חדשות ארכיאולוגיות 128, 2016: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24903&mag_id=124.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24903&mag_id=124