חורבת סוסיא – עיר יהודית מתקופת התלמוד

סוסיא

סוסיא

ציטוט

ז.

ייבין

חורבת סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד

מחקרי יהודה ושומרון

ג'

תשנ"ד

196-191

כתב עת

ייבין, ז. "חורבת סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד" מחקרי יהודה ושומרון ג', תשנ"ד: 196-191.
מידע נוסף