חורבת סוסיה : הערות כרונולוגיות לאור החפירות האחרונות.

סוסיא

סוסיא

ציטוט

י.

ברוך

חורבת סוסיה : הערות כרונולוגיות לאור החפירות האחרונות

מחקרי יהודה ושומרון

יד'

תשס"ה

166-159

כתב עת

ברוך, י. "חורבת סוסיה : הערות כרונולוגיות לאור החפירות האחרונות" מחקרי יהודה ושומרון יד', תשס"ה: 166-159.
מידע נוסף