בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

חמת טבריה צפון

חמת טבריה צפון

ציטוט

צ.

אילן

בתי כנסת קדומים בארץ ישראל

1992

145-144

ספר

אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. 1992: 145-144.
מידע נוסף