חפירות החברה בחמת של טבריה

חמת טבריה צפון

חמת טבריה צפון

ציטוט

נ.

סלושץ

חפירות החברה בחמת של טבריה

ידיעות החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה

א 1

תרפ"א

39-5

כתב עת

סלושץ, נ. "חפירות החברה בחמת של טבריה" ידיעות החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה א 1, תרפ"א: 39-5.
מידע נוסף