חפירת בית-הכנסת בחורבת סוסיה

סוסיא

סוסיא

ציטוט

ש.

גוטמן

ז.

ייבין

א.

נצר

חפירת בית-הכנסת בחורבת סוסיה

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

ב

תשל"ב

52-47

כתב עת

גוטמן, ש. , ייבין, ז. ונצר, א. "חפירת בית-הכנסת בחורבת סוסיה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ב, תשל"ב: 52-47.
מידע נוסף