מעון (נירים)

מעון נירים

מעון נירים

ציטוט

ד.

בר"ג

מעון (נירים)

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

1992

969-968

ספר

בר"ג, ד. "מעון (נירים)" האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. 1992: 969-968.
מידע נוסף