סוסיה, חורבת

סוסיא

סוסיא

ציטוט

ז.

ייבין

סוסיה, חורבת

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

1992

1101-1096

ספר

ייבין, ז. "סוסיה, חורבת" האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. 1992: 1101-1096.
מידע נוסף