עיונים בכתובת רבי איסי הכוהן בבית-הכנסת שבסוסיה.

סוסיא

סוסיא

ציטוט

ב.

רוזנפלד

עיונים בכתובת רבי איסי הכוהן בבית-הכנסת שבסוסיה

מחקרי יהודה ושומרון

יד'

תשס"ה

182-167

כתב עת

רוזנפלד, ב. "עיונים בכתובת רבי איסי הכוהן בבית-הכנסת שבסוסיה" מחקרי יהודה ושומרון יד', תשס"ה: 182-167.
מידע נוסף