פקיעין

מידע גיאוגרפי

פקיעין

גליל עליון

32.976199     35.335798     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat= 32.976199&long= 35.335798

היסטוריה ומידע

?

לא ידוע

לא ידוע

מוסתערבי

תבליטים מן העת העתיקה המשולבים בבניין החדש

פעיל כאתר תיירות במשך כל ימות השנה, בתיאום מראש. לא פועל בשבתות ובחגים ללא תיאום מוקדם ומיוחד.

ביבליוגרפיה נבחרת

 

י' בן אורי, "איש חכם לב בפקיעין : מאיר בן אורי ובבית הכנסת העתיק בפקיעין", עת-מול, 245 (תשע"ו), עמ' 27-21.
א' בן דרור, "האדריכל שמחה יום-טוב, יועץ משרד הפנים לתכנון כפרי המיעוטים, והתכנית להנצחת קהילות המוסתערבים בגליל", המזרח החדש נג (תשעד), עמ' 229-200.
א' בן דרור, "שומר החומות האחרון של הכפר העברי הראשון: יצחק בן-צבי ויהודי פקיעין", קתדרה, 147 (תשע"ג), עמ' 148-115.
י' בן-צבי, הישוב העברי בכפר פקיעין, תל אביב תרפ"ב.
י' ברסלבסקי, לחקר ארצנו: עבר ושרידים, תל אביב תשי"ד, עמ' 175-172.

תמונות, תוכניות ומפות


Notice: Undefined offset: 0 in /home/milestones/synagogues/wp-includes/class-wp-query.php on line 3149