גמלא

תל א-סלם

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גולן

32.902494     35.740705     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.902494&long=35.740705

עדויות ארכאולוגיות

רומית קדומה

שמריה גוטמן,דני שיאון וצבי יבור (1976-1989), דני שיאון וצבי יבור (1997-2000)

מבנה עם ספסלים

גן לאומי. דמי כניסה: 28 ש"ח למבוגר, 14 ש"ח לילד, 24 ש"ח לסטודנט.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. גוטמן, ש. גמלא-עיר במרד. תשנ"ד: 109-99.
  2. מאיר, ד. ומאיר, ע. בתי כנסת קדומים ברמת הגולן. ירושלים, תשע"ג: 33-24.
  3. שיאון, ד. ויבור, צ. "גמלא- ישן וחדש" קדמוניות לד',1, תשס"א: 33-2.
  4. Yavor, Z "The Synagogue and Miqveh Complex" in Gamla II; The Architecture. The Shmaria Gutmann Excavations; 1976-1989. ed. D. Syon and Z. Yavor, IAA Reports; No. 44, Jerusalem, 2010: 40-61.
  5. Peleg -Barkat, O "Architectural Decoration" in Gamla II; The Architecture. The Shmaria Gutmann Excavations; 1976-1989. ed. D. Syon and Z. Yavor, IAA Reports; No. 44, Jerusalem, 2010: 159-174.
  6. Milshtein, F "A Graphic Reconstruction of the Gamla Synagogue" in Gamla II; The Architecture. The Shmaria Gutmann Excavations; 1976-1989. ed. . D. Syon and Z. Yavor, IAA Reports; No. 44, Jerusalem, 2010: 189-191.
  7. Maoz, Z.U "Four notes on the excavations at Gamala" Tel Aviv 39; 2, 2012: 230-237.
תמונות, תוכניות ומפות