דהיישה

Religion: Jewish

Archaeological Evidences

Period: Late Roman and/or Byzantnine
Excavation: Unexcavated
Selected Surveyors: יעקב אורי (1934), משה פישר ואיתמר טקסל (2014-2001)
Main Findes: מנורת שיש ופריטים ארכיטקטוניים אחרים.
Site Condition: אין שרידים בשטח

Geographic Details

Geographical Region: Judea
410, ישראל