זוויתן

Religion: Jewish

Archaeological Evidences

Period: Late Roman and/or Byzantnine
Excavation: Unexcavated
Selected Surveyors: צבי מעוז (1979)
Main Findes: שרידים של מבנה גזית ופריטים ארכיטקטוניים.
Site Condition: בתוך שמורת טבע סגורה. יש לקבל רשות לבקר במקום מרשות הטבע והגנים.

Geographic Details

Geographical Region: Golan

Selected Bibliography