חוקוק

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: ג’ודי מגנס (2011 עד היום).
ממצאים עיקריים: פסיפס ברמה גבוהה עם תיאור שמשון וסצנות נוספות. כתובת ארמית.
כתובות: ארמית- עמית 2013.
פסיפסים: כן
מצב האתר: בחפירה

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
65, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. מגנס, ג'. , קיסילביץ, ש. , גריי, מ. , מיזי, ד. , בריט ק., ובוסתן, ר. "סיפורי המקרא ברצפת הפסיפס של בית הכנסת בחוקוק: דו"ח ביניים לעונות 2017-2011" קדמוניות 156, 2018: 74-66.
  2. Erlich, E. "The patriarch and the emperor: the Elephant mosaic panel in the Huqoq synagogue reconsidered" Journal of Roman Archaeology 31, 2018: 542-559.
  3. Weiss, Z. and Gordon, B. "Samuel and Saul at Gilgal: a new interpretation of the Elephant mosaic panel in the Huqoq synagogue" Journal of Roman Archaeology 31, 2018: 524-542.
  4. מגנס, ג'. , קיסילביץ, ש. ומיזי, ד. "חוקוק – 2017" חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל 130, 2018.
  5. Janine, Balty "La “mosaïque à l’éléphant” de Huqoq: un document très convoité et d’interprétation controversée" Journal of Roman Archaeology 31, 2018: 1-4.
  6. Talgam, Rina "An illustration of the third book of Maccabees in a late-antique Galilean synagogue?" Journal of Roman Archaeology 31, 2018: 1-11.
  7. עמית, ד. "חוקק בין כרמי תמנתה : על הופעתו של שמשון בפסיפסי בתי כנסת בגליל." אבן, דרך, חותם תשע"ג: 130-125.
  8. Britt, K. and Boustan, R. The Elephant Mosaic Panel In The Synagogue of Huqoq-Official Publication And Initial Interpretations. ed. J.H. Humphrey and K. Bolonnikova, journal of roman archarology, 2017.
  9. מגנס, ג'. ואחרים, "חוקוק 2011- ד"וח ראשוני" חדשות ארכיאולוגיות 124, 2012: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=1959&mag_id=119.
  10. מגנס, ג'. ואחרים, "חוקוק 2015- ד"וח ראשוני" חדשות ארכיאולוגיות 128, 2016: http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail_Eng.aspx?id=25060&mag_id=124.
תוכניות