טבריה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
האם נחפר: Excavated
חופרים: אריאל ברמן (1978-1979), אלכסנדר און (1989).
ממצאים עיקריים: בסיסי עמודים וחלק מפסיפס עם כתובת יוונית ותיאור לולב ואתרוג.
כתובות: יוונית- רוט גרסון תשמ”ז: .64-61
מצב האתר: ניתן לראות את השרידים בפארק הארכיאולוגי במרכז טבריה.

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
הבנים 35, טבריה, ישראל