טבריה

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גליל תחתון

32.785763732483126     35.541865825653076     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.785763732483126&long=35.541865825653076

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

אריאל ברמן (1978-1979), אלכסנדר און (1989).

בסיסי עמודים וחלק מפסיפס עם כתובת יוונית ותיאור לולב ואתרוג.

יוונית- רוט גרסון תשמ"ז: .64-61

ניתן לראות את השרידים בפארק הארכיאולוגי במרכז טבריה.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. בן-דב, מ. "שברי כתובות מבית-כנסת קדום בטבריה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ט, תשל"ו: 80-79.
  2. אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 147-146.
  3. דותן, מ. "בתי הכנסת שנחשפו בטבריה" בתוך ספר טבריה. עורכים: ע. אבישר, ירושלים, 1992: 46-43.
  4. גחט, י. "בית כנסת במרכז טבריה" ארץ ישראל לא', תשע"ה: 82-76.
תמונות, תוכניות ומפות