טייבה

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גולן

32.94733612306188     35.72131633758545     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.94733612306188&long=35.72131633758545

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

דן אורמן (1968), חיים בן דוד וגלעד פלאי (1977), צבי מעוז (1979).

פריטים ארכיטקטוניים מעוטרים, עמודים ומשקוף מעוטר.

בשטח אש. המשקוף מוצג בחצר מוזיאון עתיקות הגולן בקצרין.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. מאיר, ד. ומאיר, ע. בתי כנסת קדומים ברמת הגולן. ירושלים, תשע"ג: 151.
  2. מעוז, צ.א בתי כנסת עתיקים בגולן- אמנות ואדריכלות. קצרין, תשנ"ה: 156-153.
תמונות, תוכניות ומפות

אבני גזית בשימוש משני. באדיבות ערן מאיר © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
פריטים ארכיטקטוניים. באדיבות ערן מאיר © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
משקוף. צילום-עופר נוב. באדיבות מוזיאון עתיקות הגולן. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
פריט ארכיטקטוני. צילום-עופר נוב. באדיבות מוזיאון עתיקות הגולן. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
פריט ארכיטקטוני. צילום-עופר נוב. באדיבות מוזיאון עתיקות הגולן. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
משקוף משולב בבית מודרני. באדיבות חיים בן דוד. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:115, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:115, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:116, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:116, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 3:116, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 4:116, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 7:116, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:117, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:117, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:117, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 4:117, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 5:117, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 117:6, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:118, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:118, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 3:118, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 4:118, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>