יסוד המעלה

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גליל עליון

33.059590220190195     35.613309144973755     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=33.059590220190195&long=35.613309144973755

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

אברהם בירן ודן אורמן (1974), יאיר שוהם (1982-1983).

בסיסי עמודים וחוליות עמודים, כתובת ארמית (אבדה. אין תיעוד שלה) לא ברור אם הפריטים הארכיטקטונים נמצאים במיקום של המבנה המקורי. המבנה הנראה כיום בשטח הוא מפעל סוכר ממלוכי.

פתוח לציבור

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. בירן, א. "יסוד המעלה" האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. ירושלים, 1992: 586-585.
  2. שקד, ע. ""בית הכנסת" ביסוד המעלה - מבט מחודש" בתוך יד ליאיר. עורכים: מ. לבנה ור. יחזקאלי, תשנ"ט: 145-143.
תמונות, תוכניות ומפות