פקיעין

בקעייה

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גליל עליון

32.97752812097586     35.33555567264557     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.97752812097586&long=35.33555567264557

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

יצחק בן צבי (1930?).

אבן עם תיאור מנורה, מחתה, שופר ולולב. אבן עם תיאור חזית ארון הקודש. כותרת עם כתובת בעברית.הממצאים התגלו בבית הכנסת שנבנה ב-1873.

עברית- ראו מדור חדשות בחלק האנגלי.

ניתן לראות את הפריטים בבית הכנסת שבכפר.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 55-54.
תמונות, תוכניות ומפות