צור נתן

חורבת מגדל

 שומרוני

מידע גיאוגרפי

שומרון

32.241444798283055     35.008277893066406     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.241444798283055&long=35.008277893066406

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

איתן איילון (1991-1989).

בית כנסת שומרוני. אטריום, נרתקס , אפסיס וספסלים.

יוונית- Di Segni 1995

כן

פתוח לציבור

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. Di Segni, L. "Ẓur Nathan (area of Khirbet Majdal). Mosaic inscription, later Roman Imperial period" in Supplementum Epigraphicum Graecum. 42, 1995: 436-437 no. 1474.
  2. איילון, א. "חורבת מגדל (צור נתן) - כפר שומרוני קדום" בתוך ספר השומרונים. עורכים: א. שטרן וח. אשל, ירושלים, תשס"ב: 288-272.
תמונות, תוכניות ומפות