שיחין

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Early Roman
האם נחפר: Excavated
חופרים: ג’ימס ר. סטרנג, מרדכי אביעם (2012 עד היום).
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים.
מצב האתר: בתוך גן לאומי ציפורי. חלק זה פותח לקהל.

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee