שעלבים

 שומרוני

מידע גיאוגרפי

יהודה

31.8689385198452     34.988300800323486     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=31.8689385198452&long=34.988300800323486

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

אליעזר סוקניק (1949).

בית כנסת שומרוני. נחפר בחלקו. פסיפס עם כתובות

יוונית- Tod 1949, שומרונית-Magen 2010: 164-165.

כן

לא ידוע. הפסיפס מוצג במוזיאון השומרוני הטוב.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. סוקניק, א. ל. "שרידי בית כנסת שומרוני עתיק בשעלבים (סלבית)" עלון מחלקת העתיקות ב', תש"י: 32-31.
  2. אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 253-252.
  3. ספראי, ז. "בתי-הכנסת של השומרונים בתקופת הרומית-ביזנטית" קתדרה 4, תשל"ז: 112-84.
  4. Reich, R. "The Plan Of The Samaritan Synagogue At Sha'alvim" Israel Exploration Journal 44, 1994: 233-228.
  5. Tod, M.N. "On The Greek Inscription In The Samaritan Synagogue At Salbit" in Louis M. Rabinowitz Fund Bulletin. II, 1949: 28-27.
תמונות, תוכניות ומפות