שעלבים

דת: Samaritan

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
האם נחפר: Excavated
חופרים: אליעזר סוקניק (1949).
ממצאים עיקריים: בית כנסת שומרוני. נחפר בחלקו. פסיפס עם כתובות
כתובות: יוונית- Tod 1949, שומרונית-Magen 2010: 164-165.
פסיפס: כן
מצב האתר: לא ידוע. הפסיפס מוצג במוזיאון השומרוני הטוב.

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: Judea
ברקת 414, נוף איילון, ישראל