תל יצחקי

 יהודי

מידע גיאוגרפי

גליל תחתון

32.686775671606185     35.12595176696777     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.686775671606185&long=35.12595176696777

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

נחמן אביגד (פורסם ב-1967)

פריטים ארכיטקטוניים מעוטרים, חוליות עמודים, כותרות, כתובת ארמית.

ארמית- נווה תשל"ח: 69-68.

הכתובת מוצגת במוזיאון הכט שבאוניברסיטת חיפה. כמה מן הפריטים הארכיטקטוניים נמצאים בכפר יהושע ובשדה יעקב.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. אילן, צ. בתי כנסת קדומים בארץ ישראל. תשנ"א: 225-224.
תמונות, תוכניות ומפות