תל קסילה

דת: Samaritan

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
האם נחפר: Excavated
חופרים: יעקב קפלן ואיה ביתר קפלן (1977,1975).
ממצאים עיקריים: בית כנסת שומרוני. כמה שרידים. עמודים, פסיפס עם כתובות.
כתובות: יוונית- Ovadiah 1978, CIIP vol. III: 7-9, שומרונית- Tsafrir 1981, Macuch 1985, CIIP Vol. III: 10-11
פסיפס: כן
מצב האתר: במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. כניסה בתשלום.

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: Coastal Plain
שדרות רוקח 67-73, תל אביב יפו, ישראל