תל קסילה

 שומרוני

מידע גיאוגרפי

מישור החוף

32.10169868767728     34.79546070098877     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.10169868767728&long=34.79546070098877

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

יעקב קפלן ואיה ביתר קפלן (1977,1975).

בית כנסת שומרוני. כמה שרידים. עמודים, פסיפס עם כתובות.

יוונית- Ovadiah 1978, CIIP vol. III: 7-9, שומרונית- Tsafrir 1981, Macuch 1985, CIIP Vol. III: 10-11

כן

במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. כניסה בתשלום.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. קפלן, ח. "על הכנסייה השומרונית בתל קסילה-תשובה על דברי זאב ספראי" קדמוניות יב', תשל"ט: 30.
  2. קפלן, ח. "כנסייה שומרונית במיתחם מוזיאון הארץ" קדמוניות יא', תשל"ח: 80-78.
  3. ספראי, ז. "האמנם "כנסייה שומרונית" בתל קסילה?" קדמוניות יא', 1978: 129.
  4. Tal, O. and Taxel, I. "Tell Qasile: The Foundation Layer of the Samaritan Synagogue" in Samaritan Cemeteries and Tombs in the Central Coastal Plain. Münster, 2015: 209-212.
תמונות, תוכניות ומפות