תכנית בית הכנסת הארי הספרדי -צפת - פינקרפלד

Ha’ari Sepharadi synagogue