תכנית בית כנסת קרלין- טבריה- פינקרפלד

Karlin Hassidic synagogue