תכנית ארבעת בתי הכנסת הספרדיים- ירושלים - רבן יוחנן בן זכאי - פינקרפלד

Rabban Yochanan Ben-Zakai