בתי הכנסת הסמויים מעין מימי הבית השני

ציטוט

ע.

ליבנר

ב.

ארובס

בתי הכנסת הסמויים מעין מימי הבית השני

קתדרה

180

תשפ"ב

23-9

כתב עת

ליבנר, ע. וארובס, ב. "בתי הכנסת הסמויים מעין מימי הבית השני" קתדרה 180, תשפ"ב: 23-9.
מידע נוסף
דילוג לתוכן