ספר חדש על בתי כנסת עתיקים ראה אור

Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments

Edited by

Ismo Dunderberg, Jan Christian Gertz,
Hermut Löhr and Joachim Schaper

פרטים נוספים בכרטיסיית "ביבליוגרפיה"

דילוג לתוכן