בית הכנסת העתיק בבית אלפא

בית אלפא

בית אלפא

ציטוט

א.ל.

סוקניק

בית הכנסת העתיק בבית אלפא: פרשת החפירות שנערכו מטעם האוניברסיטה העברית, ירושלים, בחורף תרפ"ט

חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית

ירושלים

תרצ"ב

ספר

סוקניק, א.ל. בית הכנסת העתיק בבית אלפא: פרשת החפירות שנערכו מטעם האוניברסיטה העברית, ירושלים, בחורף תרפ"ט. ירושלים, חברה להוצאת ספרים על-יד האוניברסיטה העברית, תרצ"ב.
מידע נוסף
דילוג לתוכן