חוקוק, דו"ח ראשוני – 2019

חוקוק

חוקוק

ציטוט

ג'.

מגנס

ש.

קיסילביץ

חוקוק, דו"ח ראשוני – 2019

חדשות ארכיאולוגיות

132

2020

כתב עת

מגנס, ג'. וקיסילביץ, ש. "חוקוק, דו"ח ראשוני – 2019" חדשות ארכיאולוגיות 132, 2020.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=25880&mag_id=128

http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail_Eng.aspx?id=25880&mag_id=128

דילוג לתוכן