יסוד המעלה: דוח סופי

יסוד המעלה

יסוד המעלה

ציטוט

א.

ברגר

ג.

פיטרסון

י.

אלף

יסוד המעלה: דוח סופי

חדשות ארכיאולוגיות

133

2021

כתב עת

ברגר, א. , פיטרסון, ג. ואלף, י. "יסוד המעלה: דוח סופי" חדשות ארכיאולוגיות 133, 2021.
מידע נוסף

http://www.hadashot-esi.org.il/Report_Detail.aspx?id=26046&mag_id=133

דילוג לתוכן