עונת החפירות השנייה בבית הכנסת של עין-גדי

עין גדי

עין גדי

ציטוט

ד.

בר"ג

י.

פורת

א.

נצר

עונת החפירות השנייה בבית הכנסת של עין-גדי

קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא

ה (18)

תשל"ב

54-52

כתב עת

בר"ג, ד. , פורת, י. ונצר, א. "עונת החפירות השנייה בבית הכנסת של עין-גדי" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ה (18), תשל"ב: 54-52.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23666211

דילוג לתוכן