כור

דת: יהודי

ממצאים ארכאולוגיים:

תקופה: רומי מאוחר ו/או ביזנטי
חפירה ארכיאולוגית: נחפר
חופרים: יורגן ק' זנגנברג, סטפן מונגר, ריימו אקולה וביירון מקקנה (2013-2010)
ממצאים עיקריים: עמודים,במה, ספסלים, שרידים מעטים של פסיפס עם תיאור מנורה וכתובת.
כתובות: ארמית -ראה למטה קישור לכתובת.
פסיפסים: כן
מצב האתר: בחפירה
Aerial view, courtesy of the Kinneret Regional Project

פרטים גיאוגרפיים:

אזור גיאוגרפי: הגליל התחתון
90, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת:

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. Zangenberg, J. K. "Village and Synagogue at Ḥorvat Kur" in Ancient Synagogues Revealed: 1981-2022. ed. L. I. Levine, Z. Weiss, U. Leibner, Jerusalem, Israel Exploration Society, 2023: 40-47.
  2. זאנגנברג, י. ק. "כפר ובית כנסת מהתקופות הרומית והביזנטית בחורבת כור שבגליל" קדמוניות 155, 2018: 42-50.
  3. זנגנברג, י. ואחרים, "חורבת כור -ד"וח ראשוני 2012–2013 (פרויקט אזורי כנרת)" חדשות ארכיאולוגיות 128, 2016: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail.aspx?id=24903&mag_id=124.
  4. זנגנברג, י. ומונגר, ס. "חורבת כור- דו"ח ראשוני 2010" חדשות ארכיאולוגיות 123, 2011: http://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=1746&mag_id=118.
  5. זנגנברג, י. ואחרים, "חורבת כור-ד"וח ראשוני 2011" חדשות ארכיאולוגיות 125, 2013.
  6. Zangenberg, J. "A Basalt Stone Table from the Byzantine Synagogue at Ḥorvat Kur, Galilee: Publication and Preliminary Interpretation" in Arise, Walk Through the Land – Studies in the Archaeology and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of His Demise. ed. J. Patrich, O. Peleg-Barkat, and E. Ben-Yosef, Jerusalem, Israel Exploration Society, 2016: 61-78.
  7. Aviam, M. "Another Reading Table Base from a Galilean Synagogue: Some Comments on the Stone Table from Ḥorvat Kur" in Arise, Walk Through the Land – Studies in the Archaeology and History of the Land of Israel in Memory of Yizhar Hirschfeld on the Tenth Anniversary of His Demise. ed. J. Patrich, O. Peleg-Barkat, and E. Ben-Yosef, Jerusalem, Israel Exploration Society, 2016: 79-82.
  8. Zangenberg, Jurgen K. "The menorah on the mosaic floor from the late Roman/ Early byzantine synagogue at Horvat Kur" in Israel Exploration Journal. 67, 2017: 110-126.

תמונות:

תוכניות ושרטוטים:

תוכניות

קישורים:

דילוג לתוכן