אבוהב

מידע גיאוגרפי

צפת

גליל עליון

32.968525     35.491408     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat= 32.968525&long= 35.491408

היסטוריה ומידע

המאה הט"ז, המאה הי"ח,

לא ידוע

לא ידוע

ספרדי

תקרה מעוטרת, שלושה ארונות קודש, ספרי תורה עתיקים

פעיל כבית כנסת וכאתר תיירות במשך כל ימות השנה. בשבתות פתוח רק בשעת תפילה

ביבליוגרפיה נבחרת

 

א' מירון (עורך), צפת וכל נתיבותיה, ירושלים תשס"ו, עמ' 108-105.
י' פינקרפלד, בתי הכנסיות בארץ ישראל מסוף תקופת הגאונים עד עלית החסידים, ירושלים תש"ו, עמ'מב-מג.
א' מרקס, "לחנים בתפילה בבית הכנסת הספרדי אבוהב בצפת: תחנות מוסיקליות, ביטוי חברתי ומפגש תרבויות", פעמים, 104 (תשס"ה) עמ' 96-76.
א' מרקס, "רבדים שונים ברפרטואר הלחנים בתפילת שחרית של שבת בבית הכנסת הספרדי "אבוהב" בצפת", דוכן טז (תשס"ו), עמ' 264-253.
ע' דמתי, "אתרים ומקומות בצפת", א' שילר וג' ברקאי (עורכים), צפת ואתריה, אריאל, 158-157 (טבת תשס"ג), עמ' 149-146.
מ' כרסנטי, בית כנסת אבוהב, צפת תשס"ג.

תמונות, תוכניות ומפות


Notice: Undefined offset: 0 in /home/milestones/synagogues/wp-includes/class-wp-query.php on line 3149