תכנית ארבעת בתי הכנסת הספרדיים- ירושלים - רבן יוחנן בן זכאי - פינקרפלד

רבן יוחנן בן זכאי