רבן יוחנן בן זכאי

ארבעת בתי הכנסת הספרדים

מידע גיאוגרפי

ירושלים

יהודה

31.77432878384897     35.23168857521384     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=31.77432878384897&long=35.23168857521384

היסטוריה ומידע

המאה הי"ז; 1967

במקור לא ידוע. שיקום: דן טנאי

במקור: לא ידוע. כיום: ז'אן דוד (קיר המזרח); בצלאל שץ (פתח בית הכנסת)

ספרדי

ארון קודש כפול; ספסלי ישיבה; שופר וצלוחית שמן; דלת בית הכנסת

פעיל כמוזיאון. ניתן לבקר באופן פרטי או בקבוצה.בשבת פעיל כבית כנסת

ביבליוגרפיה נבחרת

 

א' אלישר, "בית כנסת ע"ש רבן יוחנן בן זכאי", י' בן פורת ואחרים (עורכים), פרקים בתולדות היישוב הישן בירושלים, ירושלים תשל"ג, עמ' 79-61
ד' קאסוטו, "מקור יהודי-איטלקי מן המאה הי"ח ובעיות המבנה של בתי-הכנסת הספרדיים בעיר העתיקה בירושלים", קתדרה, 24 (תשמ"ב), עמ' 50-41
א' ריינר, "ארבעת בתי- הכנסת הספרדיים ע"ש ר' יוחנן בן זכאי", ירושלים 1980
י' פינקרפלד, בתי הכנסיות בארץ ישראל מסוף תקופת הגאונים עד עלית החסידים, ירושלים תש"ו, עמ' יט-כג

תמונות, תוכניות ומפות


Notice: Undefined offset: 0 in /home/milestones/synagogues/wp-includes/class-wp-query.php on line 3149