גבול

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
חפירה ארכיאולוגית: Unexcavated
סוקרים נבחרים: צבי אילן (1980?)
ממצאים עיקריים: פריטים ארכיטקטוניים, אבן עם עיטור מנורה, שופר,מחתה, לולב ואתרוג, אבני פסיפס.
מצב האתר: אין שרידים בשטח

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Lower Galilee
Unnamed Road, Israel