דיכה

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגיים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
חפירה ארכיאולוגית: Excavated
חופרים: הנייריך קוהל וקרל וואצינגר (1906)
ממצאים עיקריים: עמודים, ספסלים וריצוף, פריטים ארכיטקטונים מעוטרים
מצב האתר: פתוח לציבור. ניתן לראות בשטח כמה עמודים ופריטים ארכיטקטונים

פרטים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי: Golan
Unnamed Road, ישראל

ביבליוגרפיה נבחרת

תמונות
תוכניות
Kohl and Watzinger 1916: Tafel XVI © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
שחזור החזית. באדיבות צבי מעוז. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995, לוח 4.2 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:114 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:114 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995, לוח 7.3 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:117 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:118 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:118 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:120 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:124 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:121 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:119 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:114 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:122 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Kohl and Watzinger 1916:124 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 4:1, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:5, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 5:6, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 1:7, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:7, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 2:8, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 3:8, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 6:11, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 7:11, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 3:12, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 6:12, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995: לוח 9:12, באדיבות צבי מעוז © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מעוז 1995, לוח 14.1 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
Schumacher 1888: 120 © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
דילוג לתוכן