סוסיא

 יהודי

מידע גיאוגרפי

דרום הר חברון

31.40540701934038     35.102906227111816     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=31.40540701934038&long=35.102906227111816

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

שמריה גוטמן, זאב ייבין ואהוד נצר (1972-1969).

מבנה רוחבי. ספסלים, במת אבן,במת שיש, אטריום, נרתקס, אפסיס פנימי, פסיפס עם תיאורי מנורות ותיאורים נוספים.

ארמית ועברית- Werlin 2015: 142-164; נווה תשל"ח: 125-114.

כן

אתר תיירות. הכניסה בתשלום.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. גוטמן, ש. , ייבין, ז. ונצר, א. "חפירת בית-הכנסת בחורבת סוסיה" קדמוניות: כתב-עת לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא ב, תשל"ב: 52-47.
  2. רוזנפלד, ב. "עיונים בכתובת רבי איסי הכוהן בבית-הכנסת שבסוסיה" מחקרי יהודה ושומרון יד', תשס"ה: 182-167.
  3. ייבין, ז. "חורבת סוסיא - עיר יהודית מתקופת התלמוד" מחקרי יהודה ושומרון ג', תשנ"ד: 196-191.
  4. ייבין, ז. "סוסיה, חורבת" האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. 1992: 1101-1096.
  5. Werlin, S. The Late Ancient Synagogues of Southern Palestine. Leiden, 2015: 136-199.
  6. ברוך, י. "חורבת סוסיה : הערות כרונולוגיות לאור החפירות האחרונות" מחקרי יהודה ושומרון יד', תשס"ה: 166-159.
תמונות, תוכניות ומפות