סמרה

דת: Samaritan

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Late Roman and/or Byzantnine
האם נחפר: Excavated
חופרים: יצחק מגן (1992-1991)
ממצאים עיקריים: בית כנסת שומרוני, נרתקס, ספסלים ופסיפס.
פסיפס: כן
מצב האתר: פתוח לציבור, יש לתאם ביקור עם הצבא.

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: Samaria
תמונות