סמרה

 שומרוני

מידע גיאוגרפי

שומרון

32.27921874468392     35.114434361457825     פתח את המפה בחלון חדש

מידע גיאוגרפי נוסף: www.latlong.net/c/?lat=32.27921874468392&long=35.114434361457825

עדויות ארכאולוגיות

רומית מאוחרת ו/או ביזנטית

יצחק מגן (1992-1991)

בית כנסת שומרוני, נרתקס, ספסלים ופסיפס.

כן

פתוח לציבור, יש לתאם ביקור עם הצבא.

ביבליוגרפיה נבחרת
  1. מגן, י. "בתי כנסת שומרוניים" בתוך ספר השומרונים. עורכים: א. שטרן וח. אשל, ירושלים, תשס"ב: 443-382.
  2. מגן, י. "בתי כנסת שומרוניים" קדמוניות כה', תשנ"ג: 90-66.
  3. Magen, Y. The Samaritans and the Good Samaritan. Jerusalem, 2008: 142-167.
  4. אביטל, ע. "מקוריותם של התיאורים החקלאיים הייחודיים מפסיפס בית הכנסת השומרוני בסמארה." מחקרי יהודה ושומרון כד', תשע"ה: 163-145.
תמונות, תוכניות ומפות

מבט כללי. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
כניסה מערבית. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
קטע של פסיפס. מוזיאון השומרוני הטוב. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
קטע של פסיפס. מוזיאון השומרוני הטוב. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
קטע של פסיפס. מוזיאון השומרוני הטוב. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
קטע של פסיפס. מוזיאון השומרוני הטוב. כל הזכויות שמורות לגלעד פלאי. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 75. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 76. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 76. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 76. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 77. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 78. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 78. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 78. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 79. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 79. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 80. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>
מגן תשנ"ג: 80. באדיבות החברה לחקירת ארץ ישראל. © <i> synagogues.kinneret.ac.il </i>