תואני

דת: Jewish

ממצאים ארכאולוגים

תקופה: Early Roman
האם נחפר: Excavated
חופרים: בנימין הר אבן (2011).
ממצאים עיקריים: שרידים מועטים. ספסלים, לא נמצאו עמודים.
מצב האתר: לא ידוע

פרטים גיאוגרפים

אזור גיאוגרפי: South Hebron Mountains
Unnamed Road, ישראל