חורבת אום אל-עומדאן – כפר יהודי ובו בית כנסת מתקופת הבית השני במודיעין

אום אל עומדן

אום אל עומדן

ציטוט

א.

און

ש.

וקסלר בדולח

חורבת אום אל-עומדאן – כפר יהודי ובו בית כנסת מתקופת הבית השני במודיעין

קדמוניות

130 (לח)

תשס"ו

116-107

כתב עת

און, א. ווקסלר בדולח, ש. "חורבת אום אל-עומדאן – כפר יהודי ובו בית כנסת מתקופת הבית השני במודיעין" קדמוניות 130 (לח), תשס"ו: 116-107.
מידע נוסף

https://www.jstor.org/stable/23682900

כן

דילוג לתוכן