אמנות ללא דמות – מגמות אנטי-פיגורטיביות באמנות היהודית בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה המוסלמית

ציטוט

נ.

יובל-חכם

אמנות ללא דמות - מגמות אנטי-פיגורטיביות באמנות היהודית בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה המוסלמית

מאגנס

ירושלים

2021

ספר

יובל-חכם, נ. אמנות ללא דמות - מגמות אנטי-פיגורטיביות באמנות היהודית בשלהי התקופה הביזנטית ובראשית התקופה המוסלמית. ירושלים, מאגנס, 2021.
מידע נוסף
דילוג לתוכן