בית אלפא – האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

בית אלפא

בית אלפא

ציטוט

נ.

אביגד

בית אלפא

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

יוסף אבירם, אילת לוינזון-גלבוע, אפרים שטרן

כן

החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה: כרטא

ירושלים

1992

167-165

פרק

אביגד, נ. "בית אלפא" בתוך האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל. עורכים: יוסף אבירם, אילת לוינזון-גלבוע, אפרים שטרן, 1, ירושלים, החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה: כרטא, 1992: 167-165.
מידע נוסף
דילוג לתוכן